• VOOR MENSEN DIE WAKKER WORDEN!!!

  12 december 2017

  Veel Lichtwerkers voelen zich momenteel alleen of overbodig. Als er veel uit de oude ‘vertrouwde’ wereld is weggevallen of achtergelaten, kun je in een behoorlijke leegte en eenzaamheid terecht komen. Bepaalde contacten en levensomstandigheden heb je bewust, of noodgedwongen achter je gelaten. Je bent bereid om vanuit je persoonlijkheid alles te offeren wat jouw ware ZELF in wording, en je nieuwe levenspad niet langer ondersteunt.

  Het voelt als jezelf vrij maken voor wat de Bron werkelijk met je wil. Maar dan? Wat komt er voor in de plaats? Wie garandeert je dat je straks niet alleen over blijft? Waar beweeg je naar toe? Hoe gaat dat er dan uit zien?

  Jouw ware ZELF

  Jij bent onderweg naar jouw ware ZELF. Dat is nogal wat! Jouw ware ZELF is groots. Ooit ben jij geschapen, vanuit heel veel Liefde en Licht. Een klein deeltje van de Bron kreeg een unieke frequentie, een unieke lichtcodering en een unieke vorm. Die draagt niets dan de Goddelijke Waarheid over wie jij bent. Dat deeltje heeft zich verder ontwikkeld, vanuit de Ziel als ervaringsvoertuig.

  In talloze levens heb jij in dit en andere universa, in astrale en fysieke vormen van alles ervaren. Zo heb je meegemaakt hoe het Paradijs op aarde in de Lemurische tijd plaats maakte voor een duale, verdichte wereld. Daarin ontstonden steeds meer beperkingen rondom Liefde, Licht en Waarheid. Binnen die beperkingen zijn er veel onwaarheden binnengeslopen over wie jij zou zijn.

  Onbewust in de verticale verbinding

  Toen we uit de Bron kwamen, waren we nog heel lang volledig één met de Bron. Er was alleen maar een WIJ. Een eenheidsbewustzijn van waaruit we alles creëerden. Alles was dienstbaar aan het allerhoogste goed van AL. We konden niet eens anders, want we hadden nog geen eigen individualiteit. We waren het ons niet eens bewust dat we zo liefdevol, stralend, groots, krachtig en één waren – iets anders bestond er immers nog niet. We leefden in de verticale verbinding met de Goddelijke wereld.

  Er was een directe, open afstemming vanuit ons totale Zijn met de Lichtwereld. Alles wat ons voedde kwam rechtstreeks uit de Bron. Je zou kunnen zeggen dat onze innerlijke Goddelijke vrouw de scheppingsimpulsen uit de Bron ontving, en onze innerlijk Goddelijke man gaf er vervolgens gestalte (energetisch vorm) aan op aarde. Dat deed hij niet vanuit persoonlijke wilskracht, maar in afstemming met de Goddelijke Wil.

  Maar zo gescheiden als ik het nu schets, was het (nog) niet. We waren heel, compleet, één, vanuit één groot veld van Licht dat we tussen hemel en aarde waren. We hadden wel onze eigen frequentie binnen dat veld, maar die harmonieerde volledig met de andere frequenties.

  De afscheiding

  Hoe meer we vanuit de Bron op aarde gingen scheppen, des te groter het verlangen werd naar nog meer uniciteit, diversiteit en ervaringen. Er was nog geen donker, geen disharmonie, geen ‘kwaad’. Vader en Moeder God hadden op aarde vele gezichten en die wilden we allemaal ontdekken, en er uitdrukking aan geven. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het splitsen van het eenheidsbewustzijn naar een individueel bewustzijn, en tot het splitsen van het mannelijke en vrouwelijke.

  Door die splitsingen is de verticale verbinding steeds zwakker geworden, en zijn we ten eerste de Bron ‘kwijt geraakt’. We stonden met onze rug naar de Bron en waren vooral naar de aarde gericht. Mede door de afscheiding van onze Tweelingstraal, onze mannelijke of vrouwelijke wederhelft, raakten we nog meer van het grote Liefdesveld verwijderd. Dat was een traumatische gebeurtenis. Want behalve de Bron lieten we ook nog het enige veld op aarde waarin we ons nog werkelijk veilig, gekend en geliefd wisten, voor een hele lange tijd achter ons.

  Ons ware ZELF vergeten

  Daarmee is het gemis en gezoek begonnen, en zijn we onszelf gaan identificeren met de afgescheiden en ‘beperkte’ mens die we op aarde waren. We zochten onbewust wel naar de eenheid met de Goddelijke Bron, maar we vergaten dat ons eigen hogere deel daar de toegang toe was.

  Naarmate we verder richting de lagere velden afdaalden, zijn we verder uiteen gevallen in duale delen. We ontwikkelden en ervoeren onszelf vooral via de polen in de horizontale verbindingen tussen mensen onderling. We zagen onszelf door de ogen van onze medemensen en de materiële wereld om ons heen. We haalden ons bestaansrecht uit wat we deden, hoeveel we hadden, wie we geworden waren, uit welke familie we afstamden, hoe goed we presteerden en hoe we eruit zagen.

  Ons huidige zelf

  In ons huidige ‘ware zelf’ bestaat dus niet alleen een Goddelijke waarheid, die resoneert met Liefde, Licht en bewustzijn. Er is ook een duale ‘waarheid’ met imprints die we in een wereld met een beperkt bewustzijn opgelopen en gecreëerd hebben. Een wereld waarin onze ware Goddelijke afkomst bijzaak was geworden, of zelfs ontkend werd.

  Veel mensen zijn zich de laatste 20 jaar pas echt bewust geworden dat we zelf, los van de kerk of wie dan ook, voorgoed het gemis van ons ware ZELF en een Goddelijke Bron kunnen doorbreken. Geen wonder dat we nu zo spiritueel, massaal zoekende zijn naar ‘wie ben ik?’ en ‘wat kom ik hier doen?’

  Zoeken in de horizontale verbinding

  Eén ding komt als kern bovendrijven vanuit al het overleven: we zijn de leegte die we in ons dragen proberen op te gaan vullen via de horizontale verbinding. Als je goed om je heen kijkt, zie en begrijp je waarom dat nog steeds gebeurt.

  Vanuit die leegte zijn we uit gaan reiken naar partners. Qua liefde werden we steeds veeleisender, omdat we allemaal die ware, onvoorwaardelijke Liefde en ‘de ideale partner’ zochten. Eigenlijk de partner die eindelijk ons ware ZELF in ons zou zien. We namen geen genoegen meer met minder.

  Als partners ons niet konden geven wat we wilden, dan zochten we houvast en basiszekerheden in materie, rijkdom, macht en status. En als dat niet lukte, vervielen we in depressies of verslavingen en gedrag dat ons verzwakte.

  Maar nu we deze route keer op keer gelopen hebben zijn de lessen wel geleerd. Er blijft nog maar één richting over, die werkelijk zal brengen wat we zoeken. En dat is terug naar de verticale verbinding met ons ware ZELF, naar de verbinding met de Bron.

  Ontwaken onder de sluiers

  De wereld onder de sluiers, daar waar we de dualiteit ervoeren, toonde een veel te klein beeld over wie we werkelijk zijn. Daar vielen we samen met de beperkte waarheid van het leven waar we ons op dat moment in bevonden. Of je nou een koning was, een priesteres, een slaaf, een bedrogen partner, een weeskind, een beul, een slachtoffer, een heilige of een liefhebbende vader; jij was één met wie je toen dacht te zijn. Je ervoer jezelf vanuit het duale beeld (je was goed of fout, voldeed wel of niet, jouw bestaan deed er wel of niet toe).
  Maar dankzij ons innerlijke werk beseffen we onszelf enorm tekort doen met deze oude, duale zelfbeelden!

  Vanuit een hoger perspectief bekeken is er een heel ander beeld over deze huidige tijd. Als je vanuit een hemelse wolk neerkijkt op wat we hier ‘beneden’ aan het doen zijn, zie je hoe we met velen onszelf in een razend tempo aan het bevrijden zijn van de oude zelfbeelden. Dan zie je hoe steeds meer mensen beginnen te ontwaken, omdat velen van ons uit de oude wereld stappen en daarmee de cyclus van Karma aan het afsluiten zijn. Ons bewustzijn is als kool gegroeid, zodanig dat velen de duale, driedimensionale velden voorgoed achter zich willen gaan laten.

  Door het donker heen

  Je bent nu met een af-pel-proces bezig. Stap voor stap pel je de duale lagen van je af. De moeilijkste kom je op het laatste tegen, want je moet wel wat draag- en lichtkracht verzameld hebben om die te kunnen doorvoelen.
  Dat zijn de lagen die gekoppeld zijn de diepste duisternis.
  Dat was waar angst, geweld en vernietiging heersten. Liefde en Licht konden er niet meer in doordringen. Je zou het jouw ‘leven in de hel’ kunnen noemen. Velen van ons hebben dat in de 2e Wereld Oorlog meegemaakt.

  Misschien ben jij ook één van die Lichtwerkers die in hun meest recente vorige leven, of zelfs nog in dit leven, bewust in die donkere velden geïncarneerd is. Om daardoor uiteindelijk de onverwoestbare kracht te kunnen ervaren van jouw eigen geest. Om diepe inzichten te krijgen in vernietigende en scheppende krachten.
  De enige functie van die duistere krachten was, dat ze jou tot op het bot uitgedaagd hebben om jouw Licht, Liefde en Goddelijke afkomst innerlijk te herinneren, en die opnieuw te gaan erkennen. Om daarmee voorgoed te kiezen voor jouw verbinding met de Bron.

  Onderweg

  Jouw Ziel heeft er een lange reis opzitten. Je wilde alles wat er buiten de Bron mogelijk is leren kennen. Vanuit een onvoorwaardelijke, verticale verbinding met de Bron kwam je terecht in voorwaardelijke, horizontale verbindingen met de aardse wereld vol angsten en tekorten.

  Maar nu je je niet langer identificeert met de illusies vanuit de dualiteit, begin je steeds meer te voelen van je ware ZELF. Dat ware ZELF is niet alleen de mens die je nu ‘geworden’ bent. Dat omvat alles wie je ooit al geweest bent, alles wie je nu bent, en alles wie je ooit nog zult zijn.

  Jij gaat steeds meer van jouw ware ZELF belichamen, vanuit de hogere dimensies. Je zit in een grandioze reset! Je bent nieuwe coderingen van overvloed en genade aan het downloaden, voor het nieuwe tijdperk waar we naar toe leven.

  Voel je dat je al terug beweegt naar de verticale verbinding? Dáár ligt de doorgang vanuit de leegte, de eenzaamheid en de dualiteit. Want dáár ligt de verbinding met de hogere, onvoorwaardelijke Liefdesvelden, en de opgestegen Meesters, de Engelen en alle Lichtwezens die jou voorbereiden op een nieuw leven in de vierde, vijfde, en nog hogere dimensies.

  Als je die verbinding eenmaal bewust ervaren hebt, weet je dat je nooit echt alleen bent. Bovendien krijg je een veel bewuster, liefdevoller, lichter en verfijnd magnetisch veld om je heen. Daarmee trek je alleen nog maar die mensen en situaties aan die jou voeden, ondersteunen en bekrachtigen op de weg naar jouw ware ZELF.

  *♥*

  Lees hier Deel II (VERBONDEN MET DE BRON) en Deel III (GEBOREN UIT LICHT, over Advent, Kerst en de boodschap van Yeshua).

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 6 keer bekeken

 • WEES MAAR STIL.......

  12 december 2017

  WEES MAAR STIL...... 

  DAN HOOR JE ALLES!

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 5 keer bekeken

 • vintage

  24 november 2017

  Moet je eens kijken wat ik hier op de kop heb getikt.

  Als iedereen eens wist hoe blij ik hier mee ben.

  Voor mijn tassen en sieraden enz.....zoveel mogelijkheden.

  Een handwerk winkel hield ermee op , en ja dan komt er

  nog wel eens wat van zolder.

  Dan ben ik er als de kippen bij..... dat is ook een hobby van mij

  Zoeken naar prachtige oude materialen.

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 20 keer bekeken

 • expositie

  23 november 2017

  Gisteren heb ik mijn expositie opgezet van mijn sieraden en tassen bij de Handwerk en quiltdagen in Nieuwegein, Je kunt wel zien dat er nog veel moet gebeuren rondom mijn opstelling. Vandaag 23 nov. is het om 10.00u begonnen en eindigt op 25 november om 17.00u
  Ik zelf ben zaterdagmiddag aanwezig, dus wil iemand iets passen voelen of kopen dan kun je het beste zaterdagmiddag komen.
  Maar je kunt natuurlijk altijd bestellen en voor meer info via mijn site .
  www.handwerkenquiltdagen.nl

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 17 keer bekeken

 • handwerk en quiltdagen

  18 november 2017

  Nog 4 dagen, dan beginnen de Handwerk en Quiltdagen in Nieuwegein.

  Ik heb daar een expositie van mijn sieraden en tassen.

  Zelf als persoon ben ik zaterdagmiddag 25 nov aanwezig, heb er zin in, misschien tot dan!

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 28 keer bekeken

 • 18 november 2017

  Hazelmuizen maken zich op dit moment klaar voor een winterslaap van bijna een half jaar! 🐭💤 Pas wakker worden als het weer lente is... Ook iets voor jou? 😉

  foto van Natuurmonumenten.

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 11 keer bekeken

 • 8 november 2017

   Ik heb een schilderij van boven gehaald en

  opnieuw opgehangen in mijn kamer.

  Het is van 2003, een olieverfschilderij.

  Toen ik het schilderde wist ik het, 

  en nu voel ik het ...Zo dankbaar!!!

   

  Val ik uitéén 

  in duizend stukjes,

  sterf keer op keer

  transformeer

  om in de volgende stap,

  heel en inéén 

  nieuw te zijn,

  De bron nooit verlaten!

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 16 keer bekeken

 • Trui

  5 november 2017

  Voor mij is breien of haken helemaal DE ontspanning.

  Ik ben nu met een trui bezig.....ik weet niet of hij mooi is als ik hem draag,.

  maar het is een lust om met deze kleuren te breien.

  Het zijn echte warme natuurtinten waar ik heel erg van hou.

  De mouwen worden niet gestreept, daar brei ik de mosgroene kleur niet mee. Heerlijke bezigheid!! ;-)

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 28 keer bekeken

 • Verandering

  28 oktober 2017

  De mandala is af.... en ik zie steeds duidelijker waar ik voor bestemd ben. Ik heb al eerder verteld dat mensen door mijn mandala's worden geraakt. 

  Nu mag ik meer vertellen over de mandala's die ik maak, waar iedere mandala voor bedoeld is..... want iedere mandala heeft een verhaal wat ik nu ook echt mag uitdragen.

   

  DE VERANDERING: De betekenis van deze mandala zal voor velen een herkenning zijn.

  Wat er op dit moment gaande is in ieder van ons leven... is verandering.
  De èèn zal het meer voelen als de ander....
  Het voelt soms heftig, snel, intens, chaotisch, vreemd, ongeduldig.
  Het kan voelen of heb je niets meer onder controle... en dat is ook zo....

  dat is ook de bedoeling..... Het is er.... en je kunt er niets aan doen.

  Ga daarom als de veertjes/blaadjes.... laat de controle los...

  laat wat niet meer van jou is los, houd het niet vast en geef je over.

  Blijf in dit moment en kijk niet te veel vooruit.

  Fladder mee op de golven want dan zal je rust en begeleiding gaan voelen

  en langzaam zien wat voor jou de bedoeling is.

  Want velen van ons voelen ook een twinkeling....

  een frisse wind die waait.

  Een nieuw spannend positief gevoel, een liefde, zo intens.... een soort Fladderen.

  Wees niet bang!!

  we zijn aan het veranderen en alles komt ten goede!!!!!

   

  Lees meer >> | 3 Reacties | Reageer | 37 keer bekeken

 • Kees

  23 oktober 2017

  Een nieuw wereldwonder 7 weken, Kees....niet van mij, maar ik mag er even op passen, en een wonder is het.

  Mijn eigen hond Rinus, moet niets van andere honden hebben..... laat staan bij elkaar slapen!

  En kijk hier eens........nu al vriendjes voor het leven.

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 23 keer bekeken

 • Meer blogs >>